خسارت ۹۵ هزار میلیارد ریالی سرما به کشاورزی فارس
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی فارس از خسارت ۹۵ هزار میلیارد ریالی سرما به ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی بر اثر کاهش دما در اواخر اسفندماه و اوایل فروردین خبر داد.