خط حزب الله با عنوان «در کنار آزادگان جهان» منتشر شد.


و انتشار خط حزب الله تحت عنوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و چهل و پنجمین شماره هفته نامه حزب الله با عنوان «در کنار آزادگان جهان» منتشر شد.

این گزارش هفتگی حزب الله با جهان آزاد، نگاهی به پیشینه و ثمره مسیر راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جریانات ضد استکباری دارد.

حزب الله در یادداشت هفتگی در این باره نوشت: بر اساس آخرین توصیه به رهبر انقلاب در حزب سی و سه سالروز رحلت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در مقابل فعالان انقلاب، خطر توطئه ارتجاع در پاسخ کشور و بازگشت به دوران وابستگی و تعهد فرهنگ و سبک زندگی غربی را کاوش کنید.

موضوع این هفته خط حزب الله برای روح مطهر شهید مدافع حرم مرتضی است. مصیب زاده با ایمان.

منبع: مهر