خودروهای قره کوشی ایران خودرو فروردین ۱۴۰۱ فاز ۳۵


خودروهای قره کوشی ایران خودرو فروردین ۱۴۰۱ سه ماهه فاز سی و پنگم ۳۵ مبلمان فوق العاده

راه اندازی فروش فوق العاده ایران خودرو استیج ۳۵C و استار فروردین ۱۴۰۱ دو خریدار امکان خرمی ۵ محصول را درند.

منبع: سایت ایران خودرو – برعکس: yjc.news