دادگاه کیفری بین المللی درخواست تحقیق درباره جنایات جنگی در افغانستان را تایید کرد خبرگزاری شیعه افغانستان


شفقنا افغانستان- قضات دیوان کیفری بین المللی با درخواست دادستان این دادگاه مبنی بر آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، آسوشیتدپرس روز دوشنبه ۹ عقرب گزارش داد که کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین المللی می تواند تحقیقات خود را در مورد جنایات در افغانستان از سر بگیرد. جستجو برای دو سال متوقف شد.

طبق حکم صادره از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، قضات دادگاه لاهه گفتند که طالبان تحقیقات معنی‌داری در مورد جنایات ادعایی انجام نداده است.

این در حالی است که کریم خان یک سال پیش گفته بود که قصد دارد بر جنایات طالبان و شاخه خراسان داعش تمرکز کند.

وی افزود که می خواهد تحقیقات را در افغانستان از سر بگیرد. زیرا در زمان طالبان امیدی به تحقیق واقعی و مؤثر وجود ندارد.