داوطلبان اعزامی به آمریکا از امروز وارد کمپ خواهند شد


داوطلبان اعزامی به آمریکا از امروز وارد کمپ خواهند شد

گزارش کردن خبرگزاری مهرجام جهانی کشتی آزاد روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه در آمریکا برگزار می شود که اردوی تیم کشتی آزاد کشورمان برای حضور در این رقابت ها از امروز ۹ آبان ماه در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برگزار می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا مومنی (مازندران) – محمدرضا اسدی (تهران) – امیرمحمد نوازی (خراسان رضوی)
۶۱ کیلوگرم: ابراهیم الهی (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) – محمدرضا باقری (مازندران) – عباس ابراهیم زاده (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (یزدانی) – علی اکبر فضلی (مازندران) – محمد بخشی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور (مازندران)
۷۹ کیلوگرم: محمد نکودی (مازندران) – علی سوادکوهی (مازندران) – مصطفی قیازی (لرستان)
۸۶ کیلوگرم: علی رضا کریمی (البرز) – رضا سلیمان (مازندران)
۹۲ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) – امیرحسین فیروزپور (مازندران) – محمد مبین عظیمی (کردستان) – عرفان علیزاده (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپرا (تهران) – دانیال شریعتی نیا (همدان)
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی (گیلان) – امیررضا صحرایی (مازندران)
مدیر تیم ملی: کافه محسن
مربی تناسب اندامنویسنده: پگمان صادق
معلمان: احسان امینی – بهنام احسان پور – اباهر اسلامی – مصطفی آقاجانی
بدن ساز: عباس خدیری

منبع: مهر