دختران بغلان “نسل کشی نسل هزاره” را محکوم کردند. خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- در ادامه اعتراضات به حمله به مرکز آموزشی کاج، گروهی از دختران ولایت بغلان نیز این حمله را محکوم کردند و خواستار توقف کشتار هزاره ها شدند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این دختران روز سه شنبه ۱۲ میزان در یک مکان بسته تجمع کردند و شعارهای «قتل عام هزاره ها را متوقف کنید»، «آموزش حق ماست» و «نان، کار، آزادی» سر دادند.

این دختران اعتراض کردند که تحصیل حق دختران است و خواستار بازگشایی مدارس دخترانه توسط طالبان شدند.

شنیده ها حاکی از آن است که در رابطه با حادثه تروریستی رخ داده در مرکز آموزشی کاج، اعتراضات گسترده ای در داخل و خارج از کشور به راه افتاده است.

پیش از این، برخی دیگر از گروه های زنان نیز در فضاهای بسته گرد هم آمدند و بر حمایت از تحصیل دختران و توقف کشتار هزاره ها تاکید کردند. با این حال، دانشجویان دختر در بسیاری از شهرهای کشور تظاهرات خیابانی ترتیب دادند.