درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی برای گرامیداشت روز قدس
کمیسیون حقوق بشر اسلامی از مردم جهان خواست با تحریم کالا‌های صهیونیستی و به اهتزاز در آوردن پرچم فلسطین، برای روز قدس آماده شوند.