درمان درد پهلو و قفسه سینه با زول خراسانی
­عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: از ریشه زول خراسانی برای درمان درد پهلو به‌ویژه درد ناحیه دنده‌های قفسه سینه استفاده می‌شود.