در روز حضرت آیت الله وحید خراسانی دو مبلغ پول رمضان پرداخت شد | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان-حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی به مناسبت فرا راسیدین ماه مبارک رمضان، دکتر پیامی «ترویج دین» و «ادعا کردم امام زمان (رضوان الله تعالی علیه)» کرندند و شما اهل یک دین و امام زمان (علیه السلام) هدایت کرندند، عابد ابکی راع آغوش مولایش برگردانند.

نوشته گزارش خبر گازری شفقنافغانستان متن پیام اشاره به سنت شیعه با دین

نام خداوند بخشنده

ماه کجاست؟ ماه ضیافت خداست و کاسانی که پایی منبر شما می نشینند، همشان مهمانان خدا هستند.

در مورد شغل من، میزان ماه رمضان چقدر است؟ وظیفه آن عبارت است از: «ترویج دین» و «من از امام زمان (عج) دعا کردم» به عنوان بزرگترین درگاه خدا آست; زیرا خداوند به دست شما مردی را هدایت می کند که برای شما بهتر از آنچه خورشید بر آن طلوع کرده است.

موافق توفیق پدا شاد و دینی و امام زمان (علیه السلام) هدایت گردید، عابد آبقی را به آغوش مولایش برگرداندهید. زمانی برای پاداشی است که قابل توصیف و درک است. سرنوشت خودتن را بدنید که چینن توفیقی سهم تن گوردیدا است.

دار بیان باز یاد می شوم من به خدا و امام زمان (قدیم) را فراموش نکنید دعا کردم».