دستور پیگیری ویژه پرونده مالباختگان فرش باف استان
رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در جمع مردم سورشجان از پیگیری ویژه پرونده کلاهبرداری گسترده شرکت” فرش زرین ترنج” در شهر سورشجان خبر داد.