دعای صبحانه دعای ماه رمضان یا علی یا عظیم ۱۴۰۱ صوتی


دانلود صدای تبلیغات ماه رمضان چیست یا علی ای عالی به نظر من ماه رمضان ۱۴۰۱

متن و ترجمه وکالت صبحانه ماه مبارک رمضان یا علی ای عظیم ۱۴۰۱

ای علی بزرگ آمرزنده مهربان، تو پروردگار بزرگی.
هر خدایی بالاند مقام هر بازرگوار آی امرزندا هر مهربان اسباب بازی خدای بزرگ

هیچ چیز مانند او نیست و او شنوا و بیناست.
این چنین است مثل منندی نادار و گفتر و کردار دارد که شنوا و بیناست آفریده اند.

و این ماهی است که آن را تسبیح و گرامی داشتید و آن را گرامی داشتید و بر ماههای دیگر ترجیح دادید.
و ماه، مقامیش را، کردی بزرگ، کرامت، شرافت و فادیلاش، بور سیر مهها دادی کجاست؟

و آن ماهی است که مرا به روزه امر فرمودی و آن ماه رمضان است.
و ماه گلاب که وظیفه غردانی است کجا و ماه رمضان کجا؟

که در آن قرآن را نازل کردی که راهنمای مردم و دلایل روشن هدایت و معیار است.
قرآن به نظر رهنمای مردم و روشن کاردان و ره هدایت و جدا نامدن از فرمودی نازل شده است.

و شب قدر را در آن قرار دادی و آن را از هزار ماه بهتر ساختی.
و سرنوشت داش به پایان رسید

ای ماننا
من اینطور فکر نمی کنم

کیست که از او توبه کند و مرا به رحمت خود وارد بهشت ​​کند ای مهربانترین مهربانان؟
و به وسیله او بهشت ​​در گردان به حق خود تجلی کردی، بر من رحم کردی.

امام صادق علیه السلام و امام موسی کاظم علیه السلام کجا دعا کردند؟ نماز وظیفه دور ماه رمضان خانده می شد.

منبع: yjc.news