دلیل کناره گیری ملی پوش وزنه برداری از سرمربیگری تیم ملی


دلیل کناره گیری ملی پوش وزنه برداری از سرمربیگری تیم ملی

گزارش کردن خبرنگار مهریهعلیرضا یوسفی وزنه بردار ایرانی از حضور در مسابقات جهانی انصراف داد. همزمان فاطمه کشاورز وزنه بردار دسته ۶۴ کیلوگرم ایران نیز در اقدامی مشابه انصراف خود را از اردوی تیم اعلام کرد.

به گفته سعید علی حسینی، مربی تیم ملی وزنه برداری، الیوسفی کتبا به کادر فنی انصراف خود را از تمرینات نظامی ۱۹ آبان ماه اعلام کرد و از امروز ۲۰ آبان ماه در تمرینات شرکت نکرده است. .

وی در تشریح دلایل انصراف قائم شهری از حضور در وزنه برداری کشور گفت: در دسته فوق سنگین علی داودی و آیت شریفی را داریم که با در نظر گرفتن سیاست اعزام وزنه برداران به مسابقات جهانی کلمبیا در حال برگزاری مسابقات هستند. سخت تر، به طوری که با ارزیابی وضعیت بدنی و تمرین یوسفی، یوسفی از ادامه اردو خودداری کرد.

منبع: مهر