دولت هیچ قصدی برای بازگرداندن ارز ترجیحی ندارد


گزارش کردن خبرنگار مهریهعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در سخنانی با اشاره به موضوع «بازده ارز ترجیحی» و طرح آن در برخی رسانه ها، اظهار داشت: با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه، دولت موظف است نرخ ارز را مبنای محاسبه ورودی قرار دهد. هزینه ها باید ETS محاسبه شود (یعنی فرض بر این است که نرخ ارز محاسبه شود)، نتیجه این تصمیم این خواهد بود که طبق قانون بودجه تا کنون اگر محصول وارد کشور شود و بخواهیم تعیین کنیم که چقدر ارزش ریال بر اساس. ارزش ریالی که از این محصول مشمول مالیات می شود – و این در زمان خرید ارزی کالا بود – محاسبه هر دلار به تعداد تومان اهمیت داشت.

وی ادامه داد: تا سال ۱۳۹۶ این نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته می شد، یعنی هر دلار را ۴۲۰۰ تومان می دانستیم بنابراین یک قلم ارزشی مثلا دلار ۱۰ هزار تومان در ۴۲۰۰ تومان ضرب شد و نرخ تمام شده محاسبه شد. . ورودیه محاسبه و دریافت شد.

سخنگوی دولت تایید کرد: در قانون بودجه امسال قانونگذار گفته است که این نرخ ارز که یک رقم حسابی است نباید ۴۲۰۰ تومان فرض شود، بلکه باید به عنوان ارز واقعی ETS محاسبه شود. دولت موظف به اجرای این قانون است اما اجرای آن باعث افزایش پنج یا شش برابری حقوق ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومان قبلی می شود.

بهادری جهرمی افزود: هیأت وزیران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه قبل از اجرای این قانون جلسه ای تشکیل داد و تصمیم به کاهش عوارض گمرکی و معاملات سود بازرگانی در راستای اجرای این قانون گرفت. سیاست اصلاح اقتصادی و بر اساس همین تصمیم سود بازرگانی بسیاری از کالاها به دلیل اینکه در اختیار هیات وزیران بود کاهش و اعلام شد.

وی ادامه داد: در همین جلسه عوارض گمرکی که در صلاحیت شورای اسلامی است با تهیه یک فوریت لایحه و ارسال آن به مجلس نمایندگان پیگیری شد تا عوارض گمرکی از ۴ درصد به ۱ درصد کاهش یابد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه طبیعی است اگر مجلس با نظر دولت موافقت می کرد و به یک فوریت رای می داد، سیاست رونق اقتصادی خیلی زودتر صورت می گرفت، گفت: در این صورت آثار تورمی زیادی در این زمینه وجود خواهد داشت. . اصلاح نرخ ارز .. با ارز مبنا محاسباتی که در قانون بودجه آمده بود مواجه نشدیم اما مجلس نمایندگان با این مطالبه فوری موافقت نکرد.

بهادری جهرمی گفت: برخی از وزرا و نمایندگان مجلس معتقد بودند از آنجایی که دولت چندین ماده از لایحه اصلاحی را به مجلس ارائه کرده است، ممکن است در مخالفت با مجلس موثر باشند.

وی ادامه داد: در این زمینه لایحه قانون مجددا به هیات وزیران برگشت و در دو لایحه به صورت جداگانه به مجلس نمایندگان ارائه شد. طرح یک فوریتی در مورد موضوع کاهش عوارض گمرکی و طرح یک فوریتی در مورد سایر موضوعات مرتبط با قیر در لایحه لایحه بودجه و منتظر نظر مجلس نمایندگان در این زمینه هستیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به هیچ وجه لایحه ای ارائه نکرده و قصدی برای صدور لایحه ای برای بازگرداندن نرخ پایه ارز به ۴۲۰۰ تومان ندارد و داده های موجود در این زمینه نشان می دهد که این گروه به قانون احترام نمی گذارد. و جنبه های اقتصادی مسئله اشراف.»

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: نرخ ارز مبتنی بر حساب که از ۴۲۰۰ تومان به سامانه پرداخت الکترونیکی منتقل شد، هرگز تغییر نکرده است. دولت پیشنهاد کرده است تعرفه واردات ضربدر این نرخ ارز کاهش یابد که باعث کاهش کل واردات می شود. .