دیابتی‌ها چگونه روزه بگیرند؟
مطالعات متعددی نقش موثر روزه داری را در سلامتی افراد، به خصوص در کاهش گلوکز، فشار و سطوح چربی‌های خون، کنترل وزن و بهبود بیماری‌های مختلف نشان داده است.