دیدار علی رضا دبیر با کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی


دیدار علی رضا دبیر با کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی

گزارش کردن خبرگزاری مهر، این هست ملاقات حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در خصوص برنامه های تیم ملی کشتی فرنگی برای مسابقات پیش رو گزارشی از کسب و کار در حال پیش رفت رئیس جمهور اتحادیه داد.

در ادامه این دیدار، الامین علی رضا گفت: وظیفه ماست حفاظت فدراسیون کشتی با حمایت از تیم های ملی کشتی از هیچ کمکی برای پیشبرد اهداف تیم ملی دریغ نخواهد کرد.

او تکمیل کرد: هر جا به ما بگویید که به کمک ما و هر چیز دیگری نیاز دارید ماموریت آنچه به نظر شما برای تیم ملی کشتی خوب است و در راستای چیدمان این تیم به فدراسیون گزارش دهید تا انجام شود.

رئیس جمهور فدراسیون کشتی تایید کرد: هدف گذاری باشد که تیم ملی کشتی فرنگی در المپیک پاریس به موفقیت و بهترین نتیجه دست یابد و تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف انجام دهید.

منبع: مهر