دیده بان حقوق بشر: طالبان در چند ماه گذشته بیش از ۱۰۰ تن را در ننگرهار و کنر اعدام کرده اند. خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از ساعت هشت صبح. دیده بان حقوق بشر امروز پنجشنبه ۱۶ از سرطان در گزارشی مفصل نوشت که پس از ۱۵ اوت ۲۰۲۱، طالبان جستجوهای خانه به خانه و عملیات شبانه را در شرق افغانستان آغاز کردند و اعضای خانواده را که متهم به پناه دادن بودند، دستگیر کردند. عناصر داعش در ننگرهار و کنر در دادگاه های صحرایی اعدام شدند.

در گزارش دیده بان حقوق بشر نیز آمده است که پس از تسلط بر افغانستان، طالبان با راه اندازی عملیات شبانه در مناطق سلفی نشین ننگرهار، کشتار سلفی ها را آغاز کردند.

دیده بان حقوق بشر تایید کرد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بیش از ۱۰۰ جسد در این کانال ها پیدا شد.

پاتریسیان گوسمن، معاون دیده بان حقوق بشر آسیایی، گفت که پس از تحقیق در کانال داخلی ننگرهار با همکاری یک سازمان محلی که به دلایل امنیتی از افشای آن خودداری کرد، دریافتند که ۱۰۰ جسد در این کانال باقی مانده است. .

گوسمن تاکید کرد که جنایات داعش در افغانستان واکنش وحشتناک طالبان را توجیه نمی کند.

در گزارش دیده بان حقوق بشر، با بیش از ۱۰۰ نفر در ولایات کنر و ننگرهار مصاحبه شده است.