دیده بان حقوق بشر: طالبان مردان را مجبور به کنترل زنان می کند خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- رئیس دپارتمان زنان دیده بان حقوق بشر گفت که بسیاری از زنان افغان سرکش و نافرمان هستند تا از دستورات طالبان در مورد رفتار خود پیروی کنند و طالبان مردان را مجبور به کنترل زنان می کنند.

به گزارش شفقناافغانستان، هدر بار، رئیس بخش زنان در دیده بان حقوق بشر امروز در صفحه توئیتر خود نوشت: «بسیاری از زنان افغان با پیروی از دستورات طالبان در مورد رفتار خود، سرکش و نافرمانی می کنند، از این رو، طالبان به طور فزاینده ای تلاش می کنند تا اعضای مرد خانواده و صاحبان فروشگاه‌ها و رانندگان تاکسی را مجبور به انجام کارهای کثیف خود در کنترل زنان کنند.»

به گزارش روزنامه هشت صبح، وی افزود: این شکست می خورد، زیرا مردان هم آزادی می خواهند.

این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز دو روز پس از نشست شورای امنیت تحت عنوان «زنان، صلح و امنیت» گفت که تنها با رهبری و مشارکت برابر زنان و مسالمت آمیز. جوامع ایجاد خواهد شد.

به گفته او، شواهد نشان می دهد که توافقات صلح زمانی پایدارتر است که زنان پشت میز مذاکره باشند.