رئیس جمهور: منطقه حضور نیروهای آمریکایی را تحمل نمی کند
وی گفت: تا دیروز میزهای مذاکره و سازمان های آزادیبخش برای فلسطین تکلیف مشخص می کردند. اما امروز ابتکار عمل در دست مجاهدین فلسطینی است. امروز به برکت خون شهید سلیمانی اعلام می کنیم که منطقه ما تحمل حضور نیروهای آمریکایی را ندارد.