رئیس کمیسیون اروپا: شجاعت امروز یک نام دارد و آن نام “اوکراین” است. خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


حیف ما افغانستان – اورسولا ون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، که از النا زلنسکا، همسر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در سخنرانی دعوت کرد، سخنرانی خود را با مقدمه ای از جنگ در اوکراین آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، ون درلن گفت: این پارلمان هرگز میزبان سخنان رئیس کمیته در زمان جنگ در اروپا نبوده است. اما هر چقدر هم که این جنگ روسیه زشت، زشت و تهاجمی بود، به ما نشان داد که قاره اروپا در همبستگی کامل است و باید به آن افتخار کرد. ما توانستیم قدرت درونی اروپا را بار دیگر به نمایش بگذاریم.

ون در لاین در سخنرانی خود از اوکراینی ها تمجید کرد و گفت: امروز شجاعت یک نام دارد و آن نام اوکراین است. شجاعت چهره ای دارد، چهره مردان و زنان اوکراینی که در برابر تجاوز روسیه ایستاده اند.

رئیس کمیسیون اروپا در بخشی دیگر از سخنان خود به روسیه و رئیس جمهور این کشور هشدار داد و گفت: اتحادیه اروپا از آغاز جنگ اوکراین تا کنون بیش از ۱۹ میلیارد یورو به دولت زلنسکی کمک کرده است. وی گفت: “این کاخ کرملین است که اقتصاد روسیه را در مسیر فراموشی قرار داده است. این بهای مرگ و ویرانی برای پوتین است و من می خواهم کاملاً روشن کنم که تحریم ها باقی مانده است.” اکنون زمان آن است که ما عزم راسخ نشان دهیم، نه مماشات».

اخبار قبلیانتقاد سفیر نروژ در سازمان ملل از بستن مدارس دخترانه توسط طالبان
خبر بعدیطالبان: انتقال کالا از چین به افغانستان از طریق دهلیز زمینی آغاز شده است