رتبه نخست ایران از نظر ذخایر نفت و گاز در جهان
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه ایران دارای ثروت عظیم زیرزمینی شامل ذخایر نفت و گاز، مایعات و میعانات گازی است، گفت: بیش از ۱۲۰۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام ذخایر هیدروکربوری در زیر زمین داریم .