رسوایی آزار جنسی در نیروی دریایی بریتانیا خبرگزاری شیعیان افغانستان افغانستان


به گزارش وب سایت ترجمه شفقنا که روزنامه گاردین گزارش داد، این تخلف بیش از یک دهه است که پس از لغو ممنوعیت استخدام زنان توسط این شعبه، در خدمات زیردریایی نیروی دریایی بریتانیا ادامه دارد. در سال ۲۰۱۱. این روزنامه در مقاله خود عنوان کرد که زنان گزارش داده اند که فریاد می زنند و مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

یکی از اتهامات شامل این بود که ملوانان یک “فهرست عمیق تجاوز جنسی” تهیه کردند که در آن زنان به ترتیبی که باید در یک رویداد فاجعه بار مورد تجاوز جنسی قرار می گرفتند، رتبه بندی می شدند.

فرمانده نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در توییتر نوشت: «با هر متهمی برخورد خواهد شد. وزارت دفاع همچنین گفت که می پذیرد که باید کار بیشتری برای بهبود مکانیسم های گزارش جرایم جنسی انجام شود.

داستان اصلی را در گاردین تماشا کنید