رشد ۲۶ درصدی تخلیه و‌ بارگیری کالاهای اساسی در بنادر ایران
تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی تخلیه شده در بنادر کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، رشدی ۲۶ درصدی داشته است.