رقابت فارسی‌آموزان ایتالیایی در آزمون پایانی دوره‌ زبان فارسی
فارسی‌آموزان ایتالیایی در آزمون پایانی پنجاه‌وسومین دوره آموزش زبان فارسی شامل مهارت‌های خواندن، نوشتن و سخن گفتن، رقابت کردند.