رهاسازی آب سد طالقان از فردا
از فردا یکشنبه ۱۴ فروردین، آب سد طالقان برای آبیاری اراضی کشاورزی استان قزوین در کانال‌ها جاری می‌شود.