روسای فدراسیون های شمشیربازی و ژیمناستیک معرفی شدند


روسای فدراسیون های شمشیربازی و ژیمناستیک معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم وزارت ورزش، علیرضا پورسلمان به عنوان سرپرست جدید فدراسیون شمشیربازی منصوب شد. او جانشین فضل الله باقرزاده شد که سه دوره ریاست این اتحادیه را برعهده داشت.

همچنین فدراسیون ژیمناستیک مردمی و صنعت خبر نیز پس از ناکامی در راهیابی به انتخابات به رهبری زهرا مرزوقی، بار دیگر فرد دیگری را به عنوان سرپرست خود دید. عبدالحکدادی رئیس جدید ژیمناستیک شد.

منبع: مهر