روسیه به دنبال استفاده از ارز دیجیتال است


روسیه به دنبال استفاده از ارز دیجیتال است

گزارش کردن خبرنگار مهریه به گزارش تاس، ورا سحابیرئیس بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که از توسعه دارایی های مالی دیجیتال حمایت می کند، اما مخالف استفاده از ارزهای مجازی در تراکنش های مالی داخلی در این کشور است.

وی در سخنانی در دومای دولتی روسیه گفت: با توجه به ارزهای مجازی، ما از توسعه دارایی های مالی استقبال می کنیم، سیستم مالی ما در این زمینه به بلوغ کافی رسیده است.

نابیلوینا وی ادامه داد: ما اهمیت توسعه فناوری های پیشرفته را درک می کنیم و متوجه هستیم که توسعه آنها باید با توجه به شرایط جدید ادامه یابد، اما در عین حال دارایی های مالی دیجیتال به ارزهای مجازی یا ارزهای خصوصی مجازی محدود نمی شود.

رئیس بانک مرکزی روسیه افزود: ما دیدگاه خود را در مورد ارزهای خصوصی مجازی که شفاف نیستند و با خطرات نوسانات بالایی روبرو هستند، تغییر نداده ایم. این ارزها نباید در معاملات پرداخت استفاده شوند.

طی ماه ها و سال های گذشته، بانک مرکزی روسیه بارها مخالفت خود را با استفاده از ارزهای مجازی به ویژه ارزهای مجازی غیردولتی در مبادلات و تجارت در این کشور اعلام کرده است.

منبع: مهر