روشی جدید برای درمان پوسیدگی دندان
پوسیدگی دندان آسیبی است که می تواند منجر به پوسیدگی دندان، آبسه دندان یا حتی از دست دادن دندان شود. علت پوسیدگی فعالیت انواع خاصی از باکتری ها است که می توانند در پلاک دندان زندگی کنند. در زیر انیمیشن درمان پوسیدگی با برداشتن بافت آسیب دیده و باندل عصبی عروقی را مشاهده کنید.