رونق کرسی های تلاوت قرآن در ماه رمضان
رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال‌وبختیاری، کرسی‌های تلاوت ثابت و سیار، تفسیر قرآن و تقویت و گسترش جلسات خانگی قرآن را از جمله برنامه‌ها ماه رمضان اعلام کرد.