رژیم لاغری سریع

زلنسکی: زمان برای ما در حال به پایان رسیدن است
رئیس جمهور اوکراین گفت کشورهای غربی باید همین حالا اوکراین را در ناتو بپذیرند و نباید ما را در این وضعیت رها کنند.