زمان قرعه کشی کچی جام جهانی ۲۰۲۲ امروز ۱۲ فروردین ۱۴۰۱


زمان قرعه کشی کیچی جام جهانی قطر ۲۰۲۲ امروز جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

مراسم قرعه کشی گروه جام جهانی ۲۰۲۲۴ ساعت ۱۹:۳۰ صبح امروز جمعه ۱۲فردین ۱۴۰۱ مزبانی دوحه قطر و زمین جایگاه تیم هادر رتبه جهانی برگزار می چود.

قطعا بدبخت!

منبع: yjc.news