زیارت الحسینی در قبرستان وادی السلام – نجف اشرف
قبرستان دره سلام در شهر مقدس نجف در جوار حرم امام علی (علیه السلام) واقع شده است. احادیث ذکر شده در منابع حدیثی درباره فضایل این قبرستان حکایت از جایگاه والای آن دارد. و در این قبرستان قبور هود و صالح علیهم السلام از پیامبران بهشتی که در قرآن آمده است و نیز قبور بسیاری از علما و مؤمنان قرار دارد. زائران اربعین برای زیارت پیامبران هود و صالح (علیهم السلام) و علمایی چون آیت الله قاضی و دلیرمرد تنگستانی رئیسعلی دیلوری به این مکان مقدس می روند.