ساخت بخشی از نهضت ملی مسکن در بافت های فرسوده


ساخت بخشی از نهضت ملی مسکن در بافت های فرسوده

گزارش کردن خبرنگار مهریهمحمد عینی در برنامه زنده تلویزیونی درباره بافت های فرسوده گفت: در حوزه بافت های شهری مشکلات زیادی داریم. خانه های ناپایدار سهم زیادی از تعداد واحدهای مسکونی در این بافت ها دارند. ۱۰۶ درصد ساختمان های بافت فرسوده ناپایدار هستند.

وی افزود: کمبود خدمات روبنایی و زیربنایی در مناطق هدف نوسازی شهری مشخص است و پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۱ سرانه خدمات زیربنایی و روبنایی در مناطق هدف نوسازی به میانگین این میزان برسد. خدمات در شهرهای دیگر خدمات زیربنایی و روبنایی که ما فاقد آن هستیم شامل بهبود راه ها و شبکه فاضلاب، ساخت مدارس و درمانگاه ها، نوسازی خانه ها و توانمندسازی ساکنان در این بخش ها، به ویژه از طریق اشتغال است.

مدیرعامل بازآفرینی شهری ادامه داد: هر مورد را در قالب همکاری مشترک با مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.

وی کار ویژه ستاد ملی احیای شهری را در ۴ محور دانست و گفت: محور اول جلب مشارکت نهادهای ذیربط برای اجرای نوسازی بافت های شهری است. محور دوم جلوگیری از موازی کاری و راه اندازی مجدد دستگاه های متعدد در ساختار شهری است تا این دستگاه ها به نقطه ملاقات برسند. در شهرستان ها این قرابت با فرمانداران محوری است و سومین محور ویژه ستاد ملی بازآفرینی شهری، دستیابی به وحدت عمل مناسب در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، تاریخی و حاشیه ای است. محور چهارم هم افزایی منابع و اعتبارات نهادهای مختلف برای دستیابی به برنامه های تعیین شده توسط هر نهاد در نوسازی بافت های نظام شهری است. زیرا اگرچه اعتبارات بنگاه ها در زمینه بهسازی بافت هدف نوسازی شهری زیاد نیست اما در صورت هماهنگی این اعتبارات می تواند مشکلات بافت های ضعیف سازمان شهری را حل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی شهرداری ها را از بازیگران اصلی نوسازی بافت های فرسوده شهری دانست و افزود: در جلسه ستاد ملی نوسازی شهری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تصمیم گرفت برنامه ریزی و برنامه ریزی کند. اعلام بودجه شهرداری برای نوسازی بافت های فرسوده.

به یاد داشته باشید که خدمات رسان از جمله وزارت نیرو موظف به نگهداری انشعابات قبلی بوده و از سوی دیگر برای تامین انشعابات جدید در بافت های فرسوده هزینه ای دریافت نکنند. اغلب متوجه می شویم که کوچه ها در بافت های فرسوده عریض می شوند، اما تیر چراغ تکان نمی خورد و در وسط کوچه می ماند.

وی با بیان اینکه یکی از مزیت های شبکه فرسوده این است که در صورت نوسازی نیازی به انشعاب جدید وزارت نیرو نیست، گفت: انتظار می رود این وزارتخانه انشعاب های برق شهر را وصل کند. واحدهای مسکونی بازسازی شده یا از نقش تا بلوک در شبکه فرسوده ادغام شده است.» به سازنده ها بسپارید.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، فرض بر این است که اجرا و ساخت بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده انجام شود.

منبع: مهر