سازمان شانگهای نسبت به صدور تروریسم از افغانستان هشدار داد. یوگنی سیسویف: شبکه حقانی با خبرگزاری شیعیان القاعده افغانستان مرتبط است


شفقنا افغانستان- یوگنی سیسف، رئیس مرکز مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای (RATS SCO) نسبت به وخامت اوضاع در افغانستان و صدور ناامنی از این کشور به منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ روز چهارشنبه ۱۸ عقرب در نشست “امنیت مدرن: چالش ها و راه حل ها” که توسط این سازمان در تاشکند برگزار شد، نگرانی خود را از وخامت اوضاع در افغانستان ابراز کرد.

وی در این نشست گفت: وخامت اوضاع در افغانستان خطرات بی ثباتی را در کل منطقه به ویژه آسیای میانه افزایش می دهد.

وی اظهار داشت که امکان گسترش بی ثباتی از افغانستان به کشورهای مشترک المنافع (CIS) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) وجود دارد.

وی افزود: «وخامت اوضاع اجتماعی-اقتصادی، مهاجرت دسته جمعی افغان ها به خارج از کشور، افزایش درگیری های قومی، افزایش جنایات فرامرزی و قاچاق مواد مخدر، خطر بی ثبات کردن وضعیت در آسیای مرکزی را تشدید می کند».

سیسف ابراز نگرانی کرد که در صورت بدتر شدن وضعیت، بخش بزرگی از افغانستان در جنگ شرکت کرده و تحت کنترل جهادگران محلی و سازمان های تروریستی بین المللی قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز مبارزه با تروریسم مشترک المنافع اعلام کرده است که توانایی طالبان برای کنترل اوضاع در افغانستان به دلیل شکاف در این گروه به شدت محدود شده است.

وی گفت که افراط گرایان که وزارت امور داخله و دادگاه عالی افغانستان را کنترل و رهبری می کنند، مانع از اجرای دیگر تعهدات طالبان برای مبارزه با تروریست ها می شوند.

بنابراین، توانایی طالبان برای کنترل اوضاع در افغانستان به دلیل تقسیم بندی در این گروه به شدت محدود شده است. یوگنی سیسویف افزود که این افراط گرایان با القاعده مرتبط هستند.

سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی این گروه است.

این در حالی است که وزیر خارجه هند در سفر به مسکو از فعالیت تروریست ها در افغانستان و صدور ناامنی از این کشور به منطقه ابراز نگرانی کرده بود.