سازمان غذا و دارو از تولیدکنندگان واکسن کرونا حمایت نمی کند


سازمان غذا و دارو از تولیدکنندگان واکسن کرونا حمایت نمی کند

کمال حسین پور در گفت و گو با خبرنگار مهریهوی با انتقاد از عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: عملکرد سازمان غذا و دارو در زمینه توزیع دارو در استانداری های مختلف کشور و حمایت از شرکت های تولید کننده واکسن داخلی. کرونا خوب نیست.

به طرح اشاره کرد داروسازوی گفت: در شرایطی که سازمان غذا و دارو در زمینه توزیع دارو در کشور عملکرد خوبی نداشته است، اکنون می خواهد برنامه ریزی کند. داروساز قیمت دارو را افزایش دهید. سفره های مردم در چه دوره ای افزایش قیمت ها را تحمل می کند؟

این نماینده مجلس با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه دارو، بنزین و نان نباید گران شود، افزود: چرا برخلاف گفته رئیس جمهور داروها را افزایش دادند؟ مردم حوصله افزایش قیمت دارو را ندارند. سازمان غذا و دارو بسیار ضعیف عمل کرده و هرگز خوب عمل نکرده است.

حسین پور با اشاره به اینکه عملکرد سازمان غذا و دارو در حمایت از تولیدکنندگان داخلی واکسن کرونا وی با انتقادات زیادی گفت: سازمان غذا و دارو به هیچ وجه از تولیدکنندگان داخلی واکسن کرونا حمایت نکرد، بلکه چوبی در کمد خود گذاشت و بیشتر بر واردات واکسن تمرکز کرد.

منبع: مهر