سازمان ملل: تعهدات فعلی برای دستیابی به اهداف آب و هوایی کافی نیست


حیف ما افغانستان – به گفته سازمان ملل متحد، امید بسیار کمی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از دویچه وله، تعهدات دولت های امضا کننده توافقنامه آب و هوای پاریس برای محدود کردن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتیگراد کافی نیست.

گزارش جدیدی از شورای آب و هوای سازمان ملل که برنامه‌های دولت‌های امضاکننده توافق‌نامه آب‌وهوای پاریس را ارزیابی کرده است، حاکی از آن است که جهان نمی‌تواند به هدف محدود کردن گرمایش زمین تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد تا پایان قرن برسد. در این گزارش که در شهر بن آلمان منتشر شده، آمده است که حتی با وجود تعهدات فعلی، نمی توان از گرمایش ۲.۵ درجه سانتی گراد جلوگیری کرد.

بر اساس محاسبات، انتشار دی اکسید کربن تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۰ به میزان ۱۰.۶ درصد افزایش می یابد. این محاسبه نسبت به ارزیابی سال گذشته بهبود یافته است که بر اساس برآوردهای سال گذشته، انتشار دی اکسید کربن تا سال ۲۰۳۰ می تواند ۱۳.۷ درصد افزایش یابد. گزارش سال گذشته به این نتیجه رسید که انتشار دی‌اکسید کربن پس از سال ۲۰۳۰ دوباره افزایش می‌یابد. اما اکنون به نظر نمی‌رسد که دیگر افزایش یابد.

سایمون استیل هماهنگ کننده آب و هوای سازمان ملل متحد انتقاد کرد، “ما حتی کسری از سرعت مورد نیاز برای کاهش انتشار دی اکسید کربن برای دستیابی به هدف گرمایش جهانی ۱.۵ درجه سانتیگراد نیستیم. برای زنده نگه داشتن این هدف، دولت های جهان باید اکنون برنامه های اقدام اقلیمی خود را بهبود بخشند.” ”

به گفته وی، در کنفرانس سال گذشته آب و هوا در گلاسکو، همه کشورها موافقت کردند که برنامه های خود را مطابق با این هدف اقلیمی ارائه دهند، اما بسیار ناامید کننده است که تنها ۲۴ کشور این کار را انجام دادند.

رئیس اقلیم سازمان ملل متحد تاکید کرد که در کنفرانس آب و هوای آتی ماه آینده در شرم الشیخ مصر، مقامات سیاسی باید از فرصت استفاده کنند و تلاش های خود را در مبارزه با تغییرات اقلیمی به وضوح افزایش دهند.