سالروز شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی در کرمانشاه گرامی داشته شد.
شهید سپهبد علی صیاد شیرازی فرمانده شجاع و مدیر و مدبر بود که بخشی از تاریخ ایران زمین را در دوران دفاع مقدس با جانفشانی‌ها و رشادت هایش هویت بخشید.