ساکنان میرامور دایکندی ساختمان مکتب را با هزینه خود می سازند خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- باشندگان یک روستای دورافتاده در ولسوالی میرامور ولایت دایکندی با هزینه شخصی ساخت یک مدرسه را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری افغان شفقنا، عارف عریفی یکی از اهالی روستای نلق گفت: کار ساخت مدرسه در این روستا روز یکشنبه ۱۰ میزان در مراسمی با حضور مردم این روستا آغاز شد.

به گفته وی، مرمت این مدرسه دارای ۱۸ حجره است که با هزینه اهالی روستای شخصی نعلاق ساخته شده است.

العریفی می گوید مردم روستای نالق پس از محرومیت بیشتر کودکان این روستا در سال های اخیر به دلیل نداشتن مدرسه از تحصیل شروع به ساخت این مدرسه کردند.

لازم به ذکر است که کار ساخت و تعمیر سه مکتب دیگر نیز در ولسوالی میرامور دایکندی با هزینه باشندگان محل جریان دارد.

اخبار قبلیتظاهرات گروهی از زنان در مزارشریف