سبزه عید را تبدیل به زباله نکنید
امسال با هماهنگی شهرداری و بخشداری بجنورد روز طبیعت در مکان‌هایی که شهرداری بجنورد تعیین کرده است سبزه‌های عید جمع آوری می‌شود.