سخنگوی طالبان: قانون اساسی جدید جایگزین قانون قبلی خواهد شد


شفقنا افغانستان- ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفت که کار روی ایجاد قانون اساسی در کشور آغاز شده و قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی قبلی خواهد شد.

به گزارش شفقناافغانستان به نقل از «طلوع نیوز»، سرنوشت قانون اساسی پس از حاکمیت بیش از یک سال حکومت طالبان در کشور مشخص نیست. اما سخنگوی حکومت طالبان اکنون می گوید که قانون اساسی به زودی تکمیل خواهد شد.

مجاهد گفت: این کار شدنی است، نظر بر این است که قانون اساسی تهیه و تصویب شود، ارکان باقی مانده نظام بازنگری شود و به سمت وضعیت خوب حرکت کنیم.

از سوی دیگر برخی از شخصیت های سیاسی قانون اساسی را یکی از مهم ترین نیازهای کشور می دانند.

رئیس پیشین کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی معتقد است که افغانستان در نبود قانون اساسی با مشکلات مختلفی روبرو خواهد شد.

گل رحمان قاضی، رئیس نهاد نظارت بر تطبیق قانون اساسی دولت قبل، گفت: «قانون اساسی از منظر مشروعیت قانونی و – قوانین، اساس و شالوده حکومت از جمله دولت است. مشروعیت خود را از قانون اساسی می گیرند».

در عین حال برخی از حقوقدانان بر این باورند که علاوه بر قوانین شرعی در کشور نیاز به قوانین دیگری نیز وجود دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده است و مراجع قبلی بارها اکثر مواد این قانون را زیر پا گذاشته اند.