سرمایه‌گذاری ۱۶۰۰ میلیارد ریالی برای مکانیزاسیون کشاورزی چهارمحال و بختیاری
در سال گذشته حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.