سناتور آمریکایی: بحران سوخت را بایدن ایجاد کرده است
نماینده جمهوریخواه در مجلس سنای آمریکا با اشاره به افزایش روزافزون قیمت سوخت در این کشور گفت این بحران را بایدن به وجود آورده است.