سهم بنیاد مسکن در نهضت ملی مسکن ۴۰ درصد است
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: از یک میلیون واحد نهضت ملی ساخت مسکن در سال سهم بنیاد مسکن ۴۰۰ هزار واحد (۴۰ درصد) است.