سیاست های عمومی کنترل مواد مخدر در حال بازنگری است
حسین مظفر با اعلام بررسی سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر در کمیته علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مبارزه همه جانبه و قاطع با مواد مخدر و روانگردان ها. این امر مستلزم ارزیابی صحیح پیامدهای این فاجعه بزرگ و تهدید بزرگ ناشی از دست اندرکاران است.