سیگار: میلیون ها کارگر و دهقان افغان برای زنده ماندن به درآمد حاصل از کشت تریاک وابسته اند.


شفقنا افغانستان- اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرد که پس از تسلط طالبان، وابستگی کشاورزان و کارگران افغان به مواد مخدر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار شفقنا افغانستان، سگار روز چهارشنبه ۲۷ میزان به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارشی را منتشر کرد.

به گفته این سازمان، بزرگترین چالش در برابر ممنوعیت مواد مخدر توسط طالبان این است که «میلیون ها کارگر و کشاورز فقیر افغان برای زنده ماندن به درآمد حاصل از کشت خشخاش وابسته هستند».

چندی پیش، اندیشکده آمریکایی موسوم به شورای آتلانتیک گفت که بررسی ها و گزارش ها نشان می دهد که تجارت مواد مخدر در افغانستان در زمان طالبان رونق داشته است.

این اندیشکده افزود که رابطه افغانستان با بازارهای منطقه ای و جهانی مواد مخدر “بسیار قوی” است.

این گزارش در حالی منتشر شده است که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از ممنوعیت کامل کشت و قاچاق مواد مخدر خبر داده است.