شرکت‌های دانش بنیان، نقش برجسته‌ای در توسعه کشور دارندرئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش بنیان، نقش برجسته‌ای در توسعه کشور دارند، خواستار استفاده از این ظرفیت‌ها برای توسعه استان شد.