شرکت‌های دانش بنیان؛ ظرفیتی برای اشتغال و کار آفرینی
با تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور، میتوان از ظرفیت بالقوه این مجموعه‌های علمی برای تجاری سازی کالا‌ها و ایجاد اشتغال و توسعه استان بهره برد.