شمشیر دو لبه تحریم‌ها
تحریم‌های ضد روسیه که اروپایی‌ها و به ویژه آلمان به دنبال تشدید آن هستند، حکم شمشیر دو لبه را برایشان دارد.