شناسایی و دستگیری عاملان درگیری مسلحانه در فردس
دادستان فرد و سپاه پاسداران با اعلام دستگیری ۹ نفر از عوامل درگیری خونین در این ایالت گفت: چهار نفر متواری شدند.