شناسایی ۳۴۴ بیمار جدید کرونایی در خوزستان
رئیس مرکز بهداشت خوزستان: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۴۴ بیمار جدید کرونایی در استان شناسایی شده است.