شهداء سرمایه های همیشه ماندگار ایران اسلامی
در راستای تجلیل از مقام والای شهداء ؛ فرمانده انتظامی گلستان و تعدادی از معاونانش به دیدار خانواده شهید شهبازی از شهدای نیروی انتنظامی استان رفتند.